ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Пропонує послуги консалтингу в управлінні проектами:

 • Створення проектних офісів
 • Впровадження стратегічного, портфельного та проектного управління
 • Програмне управління
 • Аудит проектів

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Пропонує послуги аутсорсингу управління проектами:

 • Зовнішній проектний офіс
 • Моніторинг проектів і програм
 • Управління проектами і програмами

Надання на умовах аутсорсингу керівників і адміністраторів проектів, співробітників проектної офісу та інших проектних фахівців для забезпечення ефективної реалізації проектів.

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Надає послуги на стадії проектування Об'єкту

Проведення, на вимогу Замовника, аналізу відповідності проектно-кошторисної документації завданню на проектування, чинним нормативним документам; застосування сучасних матеріалів і обладнання.

Контроль подачі документації до відповідних органів.

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Пропонує послуги в галузі архітектури, інжинірингу, геології, геодезії

Виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, реконструкції, капітального ремонту та модернізації об'єктів автомобільного та залізничного транспорту, будівель, споруд промислового і цивільного призначення, а також консультування в цих сферах.

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Пропонує послуги на стадії будівництва:

 • Розробка Календарного плану будівництва та контроль за його виконанням
 • Здійснення технічного нагляду
 • Контроль за дотриманням на будівельному майданчику чинних норм і правил з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії
 • Розробка заходів щодо оптимізації процесу виконання робіт, поліпшення якості робіт в рамках бюджету
 • Підготовка звітів, визначених договором

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Пропонує послуги з навчання, передатестаційної підготовці та атестації

Iнженерів-проектувальників і спеціалістів інженерно-керівного складу з використанням сучасних освітніх технологій, методів і форм навчання

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»

Пропонує послуги з навчання управлінню проектами:

Організація і проведення курсів "Управління проектами" з навчальних програм:

 • Базові знання
 • Галузеві знання
 • Практичні навички
 • Професійний розвиток

Основним напрямом діяльності компанії є надання комплексу послуг з управління проектів. Компанія є членом асоціації інженерів-консультантів України АІКУ. Підтримує цілі FIDIC.

Наші переваги

1

Діяльність компанії відрізняє компетентний і діловий підхід до створення проектів, що відповідають сучасним вимогам ефективності, раціональності та безпеки об'єктів.

2

Забезпечення високого рівня контролю цільового використання коштів, координація дій всіх учасників проекту, зниження ризиків учасників інвестиційно-будівельного процесу, підвищення якості робіт та скорочення термінів будівництва об'єкта - основна складова інжинірингової діяльності підприємства.

3

Наша компанія бере участь в гармонізації чинного законодавства до міжнародних стандартів в частині інжинірингової діяльності, впроваджує і розвиває технології інформаційного моделювання для забезпечення випуску конкурентоспроможної проектної продукції.

4

Підприємство має певний досвід забезпечення успішного виконання контрактів із залученням фінансових коштів інвесторів, що працюють за міжнародними стандартами FIDIC.

Це стало можливим завдяки наявності в штаті інженерів-консультантів - висококваліфікованих і досвідчених фахівців, які задовольняють інтереси Замовника і надають допомогу у вирішенні його завдань.

Види послуг

Інжинірингова компанія «Конструктив» організовує навчання, передатестаційну підготовку і атестацію інженерів-проектувальників і спеціалістів інженерно-керівного складу з використанням сучасних освітніх технологій, методів і форм навчання.

 • Організація атестації інженерного та інженерно-керівного складу.
 • Організація навчання інженерів-проектувальників по спеціальності «Проектування і будівництво автомобільних і залізних доріг».
 • Організація навчання за програмами підвищення кваліфікації інженерно-керівного складу.
 • Організація підготовки з отримання сертифікації інженера-проектувальника за індивідуальними програмами навчання.
 • Організація і проведення семінарів, тренінгів, презентацій.
 • Складання навчальних програм за вимогами замовника.
 • Розробка інтерактивних посібників і електронних курсів дистанційного навчання за технічним завданням замовника на навчання.

    Інші організаційні заходи і роботи з надання освітніх послуг з підвищення та підтримання / відновлення кваліфікації інженерів-проектувальників і інженерно-керівного складу.

 

Побудова проектно-орієнтованої системи управління організації. Визначення / розробка основних процесів управління і контролю проектів: управління предметною областю, вартістю, строками, людськими ресурсами, договорами, ризиками. Матриці взаємодії з розмежуванням лімітів повноважень. Розробка регламентів.

 • Управління компетенціями учасників проектної діяльності.
 • Організаційна підтримка проектної діяльності.
 • Технологічна підтримка проектної діяльності.

 

Надання організаціям на умовах аутсорсингу команди управління проектами

 • Організація роботи команди, розподіл завдань між виконавцями;
 • Оперативне управління (процесами планування, виконання, управління змінами, контролю і завершення);
 • Підготовка, погодження та затвердження запитів на зміну;
 • Досягнення запланованих цілей і результатів.

 

 • Аналіз проектно-кошторисної документації на відповідність технічним завданням, чинним нормативним документам;
 • Розробка календарного плану проектування та контроль за його виконанням;
 • Супровід подачі документації до відповідних інстанцій.

 

 • Розробка календарного плану будівництва та контроль його виконання;
 • Здійснення технічного нагляду;
 • Контроль за дотриманням на будівельному майданчику чинних норм і правил з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії;
 • Розробка заходів щодо оптимізації процесу виконання робіт, поліпшення якості робіт в рамках бюджету;
 • Підготовка звітів, визначених договором.

 

 

 • Перевірка якості та обсягів виконаних робіт;
 • Підготовка переліку недоліків і дефектів з термінами їх усунення;
 • Участь в роботі в робочій комісії з приймання Об'єкта в експлуатацію.

 

 • Підготовка та подача пакету тендерної документації, підготовка звіту про результати тендеру;
 • Визначення критеріїв відбору потенційних підрядників;
 • Надання інформаційної, консультаційної, методичної та іншої допомоги при підготовці та проведенні тендерів;
 • Розробка індивідуальної програми організації і проведення тендерів;
 • Розробка основних шаблонів, типових документів;
 • Юридичне супроводження тендерів.

 

ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «КОНСТРУКТИВ»
запрошує на постійну роботу фахівців

Общество с ограниченной ответственностью ООО ИК «Конструктив» Инжиниринговая компания «Конструктив»

61045, Харьковская обл.,г.ХарьковУлица Отакара Яроша, 18-А

+38 (057) 782-26-13

IK.CONSTR@UKR.NET